Mat á skólastarfi

Sjálfsmat

Samkvæmt lögum um grunnskóla nr. 91/2008 ber hverjum skóla að meta starfið með kerfisbundnum hætti. Megintilgangur matsins er að veita upplýsingar um skólastarfið, árangur þess og þróun. Gerðaskóli metur á kerfisbundinn hátt árangur og gæði skólastarfsins með virkri þátttöku starfsmanna, nemenda og foreldra. Skólinn birtir niðurstöður matsins í skýrslu eftir hvert skólaár.

Sjálfsmatsskýrsla

Í skýrslu um sjálfsmat Gerðaskóla er greint frá innra mati skólans. Matið er unnið af sjálfsmatsteymi skólans á grunni upplýsinga sem safnað hefur verið.

Sjálfsmatsteymi skólans skipa:

Jón Ragnar Ástþórsson, skólastjóri

Hildur Hauksdóttir, kennari

Jóhanna Pálsdóttir, kennari

Sara Ross Bjarnadóttir, kennari

Anna Björk Erlingsdóttir, foreldri

Ásta Guðný Ragnarsdóttir, foreldri

Sjálfsmat skólans

 

 

Ytra mat