Mat á skólastarfi

Sjálfsmat

Samkvæmt lögum um grunnskóla nr. 91/2008 ber hverjum skóla að meta starfið með kerfisbundnum hætti. Megintilgangur matsins er að veita upplýsingar um skólastarfið, árangur þess og þróun. Gerðaskóli metur á kerfisbundinn hátt árangur og gæði skólastarfsins með virkri þátttöku starfsmanna, nemenda og foreldra. Skólinn birtir niðurstöður matsins í skýrslu eftir hvert skólaár.

Sjálfsmatsskýrsla

Í skýrslu um sjálfsmat Gerðaskóla er greint frá innra mati skólans. Matið er unnið af sjálfsmatsteymi skólans á grunni upplýsinga sem safnað hefur verið.

Sjálfsmatsteymi skólans skipa:

Eva Björk Sveinsdóttir, skólastjóri

Guðjón Árni Antoníusson, aðstoðarskólastjóri

Björn Vilhelmsson, kennari

Manfred Ulrich Lemke, kennari

Þóra Jenny Benónýsdóttir, kennari

Sjálfsmat skólans

Ytra mat