Mat á skólastarfi

Sjálfsmat

Samkvæmt lögum um grunnskóla nr. 91/2008 ber hverjum skóla að meta starfið með kerfisbundnum hætti. Megintilgangur matsins er að veita upplýsingar um skólastarfið, árangur þess og þróun. Gerðaskóli metur á kerfisbundinn hátt árangur og gæði skólastarfsins með virkri þátttöku starfsmanna, nemenda og foreldra. Skólinn birtir niðurstöður matsins í skýrslu eftir hvert skólaár.

Sjálfsmatsskýrsla

Í skýrslu um sjálfsmat Gerðaskóla er greint frá innra mati skólans. Matið er unnið af sjálfsmatsteymi skólans á grunni upplýsinga sem safnað hefur verið.

Sjálfsmatsteymi skólans skipa:

Daníel Arason, skólastjóri

Jón Ragnar Ástþórsson, aðstoðarskólastjóri

Hildur Hauksdóttir, kennari

Jóhanna Pálsdóttir, kennari

Sara Ross Bjarnadóttir, kennari

Anna Björk Erlingsdóttir, foreldri

Ásta Guðný Ragnarsdóttir, foreldri

Særún Lilja Eysteinsdóttir, nemandi

Benedikt Natan Ástþórsson, nemandi

Sjálfsmat skólans

 

 

 

Ytra mat