Lausnateymi

Hlutverk

Lausnateymi er jafningjastuðningur við kennara og hlutverk þess er að veita ráðgjöf vegna hegðunar-, samskipta- og eða námserfiðleika nemenda. Teymið styður kennara með því að skoða vandann og koma með tillögur að lausn mála. Kennarinn velur síðan úr tillögunum þá lausn sem honum líst best á að reyna.

Umsjónarkennari eða lausnateymi vísar þeim málum til nemendaverndarráðs sem ekki hefur tekist að leysa. Lausnateymi hefur fastan fundartíma vikulega, fundað er oftar ef þarf.

Vinnulag

Kennarar senda tilvísun til lausnateymis á sérstöku eyðublaði ef þeir telja sig þurfa aðstoð og/eða handleiðslu. Lausnateymið tekur fyrir tilvísanir frá kennurum.

Kennarar eru kallaðir á fund teymisins þar sem unnið er í lausnaleit. Ef umsjónarkennari er ekki tilvísunaraðili er hann kallaður á fund teymisins ásamt tilvísunaraðila. Gerð er áætlun um næstu skref. Þeir sem í teyminu sitja skipta með sér málum og hafa umsjón með þeim ásamt tilvísunaraðila. Lausnateymið vinnur náið með nemendaverndarráði.