Náms- og starfsráðgjafi

Í Gerðaskóla er náms- og starfsráðgjafi, Jóhanna María Vignir, sem er í 100% starfi við Gerðaskóla. Hlutverk náms- og starfsráðgjafa er fyrst og fremst að vera talsmaður og trúnaðarmaður nemenda og einnig að veita þeim ráðgjöf bæði í námi, störfum og einkalífi.

Nánar um náms- og starfsráðgjöf Gerðaskóla

Hlutverk náms- og starfsráðgjafa Gerðaskóla er að:

- Veita nemendum faglega ráðgjöf þannig að þeir eigi auðveldara með að setja sér markmið og ná settum markmiðum í námi sínu.
- Aðstoða nemendur við að skipuleggja heimanám sitt og leiðbeina nemendum um skipulögð og vönduð vinnubrögð í námi.
- Hjálpa nemendum að koma auga á styrkleika sína þannig að þeir nýtist sem best í námi.
- Aðstoða nemendur við að gera sér grein fyrir eigin áhugasviðum, gera raunhæfar áætlanir og meta hæfileika sína miðað við áhugasvið.
- Veita nemendum ráðgjöf um náms- og starfsval og -fræðslu um nám, störf og atvinnulíf.
- Taka þátt í að skipuleggja náms- og starfsfræðslu í skólanum.
- Undirbúa nemendur undir flutning milli skólastiga og/eða skóla.
- Sinna fyrirbyggjandi starfi, til dæmis vörnum gegn vímuefnum, einelti og ofbeldi í samstarfi við aðra, eins og t.d. starfsmenn skólans, bæjarfélagsins og félagsmiðstöðvar.
- Veita nemendum ráðgjöf í einkamálum, hjálpa þeim að setja sér markmið og taka meðvitaðar ákvarðanir um framtíð sína og einkamál.


Náms- og starfsráðgjafi er talsmaður nemenda og trúnaðarmaður.

Til að fá viðtal við náms- og starfsráðgjafa geta nemendur eða foreldrar sett sig í samband við náms- og starfsráðgjafa, umsjónarkennara, ritara eða skólastjórnendur. Hægt er að nálgast bækling um náms- og starfsráðgjöf Gerðaskóla hjá ritara skólans.

Gerðaskóli s: 4253050
johannam@gerdaskoli.is

Gagnleg skjöl:
Fyrir tímastjórnun og skipulag

Dagskipulag

Vikuskipulag

Mánaðarskipulag

Ýmsir gagnlegir tenglar:

Vegna starfa og áhugamála:
www.hitthusid.is
www.idan.is
www.namogstorf.is
www.bendill.is
www.naestaskref.is

Vegna undirbúnings fyrir próf ofl.:
https://www.hi.is/nam/radgjof_og_gagnlegt_efni

Vegna námstækni (t.d. varðandi lestur, glósur, tímaskipulag ofl.):
https://vefir.mms.is/namstaekni/index.htm

Vegna verkefna og náms á netinu:
https://mms.is/krakkavefir
https://mms.is/unglingavefir

Vegna lesblindu:
www.les.is
www.lesblind.is

Vegna heilsufars eða geðrænna vandamála (t.d. ADD, þunglyndis ofl.):
www.adhd.is
www.doktor.is
www.heilsuvera.is

Vegna kynhneigðar, kynvitundar, ofl.:
www.transstudent.org
www.hinsegindagar.is