Leyfisbréf fyrir nemanda

Athugið - leyfi er ekki samþykkt fyrr en staðfesting hefur borist frá skólastjórnanda.

Sæki forráðamaður skólaskylds barns um tímabundna undanþágu þess frá skólasókn er skólastjóra heimilt að veita slíka undanþágu í samráði við umsjónarkennara telji hann til þess gildar ástæður. Forráðamaður skal þá sjá til þess að nemandinn vinni upp það sem hann kann að missa úr námi á meðan á undanþágu stendur. “

Úr lögun nr. 66/1995 um grunnskóla, 8. gr.

Foreldrar / forráðamenn fylla út eftirfarandi leyfisform ef þeir fara fram á leyfi fyrir börn sín sem nemur tveimur skóladögum eða fleirum.

Ég sem foreldri/forráðamaður hef rætt við umsjónarkennara um námið á meðan nemandi verður í leyfi.

Ég hef lesið athugasemdina hér að ofan varðandi lög um grunnskóla:

captcha