Blái dagurinn 4.apríl

Þriðjudaginn 4. apríl höldum við bláa daginn hátíðlegan í tilefni af alþjóðlegum degi einhverfunnar. Þá eru allir hvattir til að klæðast bláu og foreldrar um leið hvattir til að ræða við og fræða börn sín um einhverfu. 

Fögnum fjölbreytileikanum – því lífið er blátt á mismunandi hátt!

#blarapril

Nokkrir áhugaverðir punktar um einhverfu:

  • Einhverfa er meðfædd og því fötlun en ekki sjúkdómur
  • Einhverfa er röskun í taugaþroska og einkennin koma venjulega í ljós fyrir þriggja ára aldur
  • Einkennin birtast helst í skertri getu til að tjá sig, félagslegu samspili og áráttukenndri hegðun
  • 1 af hverju 68 barni fæðist með röskun á einhverfurófi (1,5%) skv. nýjum erlendum rannsóknum
  • Drengir eru 4-5 sinnum líklegri til að fá einhverfugreiningu en stúlkur
  • Það skiptir sköpum að börn með einhverfu fái greiningu og viðeigandi aðstoð sem allra fyrst
  • Engin tengsl eru milli bólusetninga og einhverfu (hefur verið margafsannað af vísindasamfélaginu)
  • Birtingarmyndir einhverfu eru margar og birtast aldrei alveg eins hjá hverjum og einum
  • Einhverfir hafa ótalmargt fram að færa og hafa sína styrkleika – eins og allir aðrir

Hér eru fleiri upplýsingar