Gerðaskóli Garði

Stofnaður 1872

Sími: 425-3050

Stefna Gerðaskóla gegn einelti

Gerðaskóli gegn einelti

Einelti og annað ofbeldi er ekki liðið í Gerðaskóla. Starfsfólk skólans starfar samkvæmt forvarnar- og eineltisáætlun Gerðaskóla. Áætluninni er ætlað að draga úr möguleikum á einelti og skapa skólaumhverfi sem einkennist af virðingu, jákvæðum samskiptum og ákveðnum ramma vegna óviðunnandi atferlis. Starfsfólk Gerðaskóla leggur áherslu á samvinnu við nemendur og foreldra/forráðamenn þeirra í forvarnarstarfi sem þessu svo hægt sé að virkja sem flesta til þátttöku og samábyrgðar á góðum skólabrag og velferð allra nemenda. Samstarf allra aðila skólasamfélagsins er grundvöllur þess að vel takist til og að hægt sé að leysa mál sem upp koma á sem farsælastan hátt.

Aðgerðaráætlun

 

Hér er eyðublað til að koma ábendingum til skila til skólans.

Tilkynning - grunur um einelti

 

Eineltisráð

Við Gerðaskóla er starfandi ráðgefandi eineltisteymi sem er kennurum til stuðnings við úrlausn eineltismála og sinnir fyrirbyggjandi aðgerðum í eineltismálum. Ráðið miðlar sérþekkingu og heldur saman upplýsingum. Það safnar efni um eineltisfræðslu fyrir öll skólastigin og byggir upp gagnabanka fyrir kennara.

 

Eineltisráð Gerðaskóla 2019- 2020

Eva Sveinsdóttir, skólastjóri

Guðjón Árni Antoníusson, aðstoðarskólastjóri

Kolbeinn Skagfjörð Jósteinsson, kennari

Róbert Birgisson, kennari

Inga Sif Ingimundardóttir, námsráðgjafi

 

Hér má finna stefnu Gerðaskóla um einelti.